Általános szerződési feltételek

 Általános Szerződési Feltételek
(Tájékoztatjuk, hogy az ÁSZF magyar nyelven íródott!)

1.Általános tájékoztató:

A Farkas-Bede József által működtetett Zrínyi Cukrászat 1990-óta működik Székesfehérváron családi vállalkozásként (korábban Farkas-Bede Józsefné mester cukrász vezetésével). A Cukrászat jelenlegi helyén 1965 óta üzemel.

A Web-áruházban megtalálható termékeket a Vásárlók igényeinek megfelelően értékesítjük. A termékek minőségét a Zrínyi Cukrászat a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint garantálja.

 

1.1Az ÁSZF hatálya:

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: az Zrínyi Cukrászat, webáruház) keresztül vagy más formában történő értékesítésére.

A Farkas-Bede József egyéni vállalkozó (továbbiakban: Zrínyi Cukrászat) Web-áruházban bárki tájékozódhat, nézelődhet, terméket tehet a bevásárlókosárba regisztráció nélkül is, de rendelés leadására CSAK regisztráció után van mód! Vásárolhat valamennyi magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálta magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismerte el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Zrínyi Cukrászat Web-áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv") szabályozza.

2. Megrendelés

A termékek lényeges tulajdonságait a Zrínyi Cukrászat Web-áruházban megtalálható egyes termékek melletti leírásában olvashatók Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

A Zrínyi Cukrászat Web-áruház termékeit a www.zrinyicuki.hu weboldalon lehet megrendelni.

Internetes megrendelés: Az interneten keresztül sikeres regisztrációt követően rendelhet terméket az alábbiak szerint (a regisztráció során megadott adatait az Adataim módosítása pontban bármikor módosíthatja):

A felső menüsoron belüli kategóriákban  a termékkategóriákra kattintva választhatja ki a megrendelendő termékeket.

A megrendelés feladásakor választhat az átvételi formák közül. Ha Ön házhoz szállítást kér, akkor a megrendelőlapon az Ön által meghatározott címhez igazodva kiszámítja a szállítási költséget, tehát a rendszer felajánlja a szállítási díjat. Ez a díj hozzáadódik a termék árához. Amennyiben a személyes átvétel mellett dönt így ez Önnek külön költséget nem jelent.

Az oldal szélén található kis bevásárlókosár ikonra való kattintással tekintheti meg a kiválasztott termékek listáját és rendelheti meg azokat a MEGVESZEM gombra kattintással.

3.MÓDOSÍTÁS, adatbeviteli hibák javítása:

A rendelési listáról (kosár) lehetősége van kivenni az előzőleg kiválasztott terméket a kosárból, valamint hozzáadni további mennyiséget és újraszámoltatni a kosár tartalmát.
A következő oldalon amennyiben még nem regisztrált vagy nem adta meg számlázási és szállítási adatait, a rendszer bekéri azokat.

Itt is kiemeljük, hogy adatait bizalmasan kezeljük, és harmadik személynek nem adjuk ki.
Ezután a rendszer tájékoztatja a szállítási költség díjáról.
A Zrínyi Cukrászat saját erre a célra használt és kialakított HACCP engedéllyel rendelkező gépjárművel szállítja ki a megrendelt termékeket.

Megrendelésének feladása után azt a rendszer automatikusan regisztrálja és erről e-mailben értesítést küld ("Zrínyi Cukrászat – Megrendelés megerősítése" címmel). A megrendelés ekkor FELDOLGOZÁS ALATT státuszban van, amelyet e-mailben, vagy telefonon visszaigazolunk ÖNNEK.

4. VISSZAIGAZOLÁS

A MEGRENDELÉS a regisztráció időpontjától számított 1 (egy) munkanap elteltét követően megrendelés visszaigazolásnak tekinthető, amennyiben ez idő alatt Eladó nem értesíti a Vásárlót arról, hogy a megrendelésben foglaltakat nem vagy módosított tartalommal tudja csak teljesíteni. A felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, Eladó azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig megőrzi.

Megrendelés levélben, faxon e-mailben és személyesen: Aláírt megrendelését postai úton, e-mailben és faxon is eljuttathatja az Eladóhoz, amelyet Eladó postai úton, faxon, e-mailben a Vásárló részére a megrendelés kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül levélben vagy a Vásárló által megadott fax számra vagy e-mail címre visszaigazol.

5. A SZERZŐDÉS létrejötte

A Felek között a szerződés érvényesen a következő feltételekkel jön létre:
Eladó a megrendelést visszaigazolta, MEGRENDELÉSÉT TELJESÍTJÜK megjegyzéssel.
Vásárló a megrendelés visszaigazolásban esetlegesen megjelölt vételár előleget Eladó részére megfizette, és Vásárló a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

5.1 Regisztráció

A Weboldalon található Regisztráció menüpont alatt az adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

A Zrínyi Cukrászatot a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Zrínyi Cukrászatot nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Zrínyi Cukrászatnak felróható okból hozzáférhetővé válik.

5.2Árak

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A szállítási költséget a kiszállítási címnek megfelelően ajánlja fel a rendszer. Ezt az összeget a rendszer hozzáadja a termék árához megrendelés esetén.

A Zrínyi Cukrászat Web-áruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Zrínyi Cukrászat fenntartja azzal, hogy a módosítás az Zrínyi Cukrászat Web-áruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már érvényesen megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Zrínyi Cukrászat minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Zrínyi Cukrászat Web-áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra), akkor a Zrínyi Cukrászat nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Minden megrendelt tortához a Zrínyi Cukrászat biztosítja az elszállításhoz szükséges dobozt mérettől függően 200, 250 illetve 300 FT/torta áron.

 

A megrendelést a Zrínyi Cukrászat csak regisztrált Vásárlóktól és csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Zrínyi Cukrászattól.) A Zrínyi Cukrászat a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

5.3. Szállítási és fizetési feltételek

A Vásárló a termék árát a szállítási költséggel együtt a szállítást végző futárnak (amennyiben nem személyesen veszi át a Zrínyi Cukrászat Sütiboltjában – 8000 Székesfehérvár, Zrínyi utca 1.) készpénzben fizeti meg az áru átvételekor.

A szállítási költség kiszámítása a távolság függvényében történik (jelenleg 150 Ft/km), ami alól kivételt képez Székesfehérvár területe, ahol a szállítási költség egységesen 1500Ft. Székesfehérváron kívüli szállítás esetén kérjük hívja a 06-22/311-332-es telefonszámunkat.

5.4 Áruátvétel:

Személyes áruátvételre lehetőség van a Zrínyi Cukrászat telephelyén található Süti boltban. (8000 Székesfehérvár, Zrínyi utca 1.)

A díjazás ellenében történő házhoz szállítás esetén a szállítás költségéről a Zrínyi Cukrászat a megrendelés regisztrálásakor tájékoztatja a Vásárlót Ebben az esetben a szállítási költség az áru átvételekor, készpénzben fizetendő. A Vásárló köteles az áruátvételkor a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Zrínyi Cukrászatnak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a Vásárló bármilyen sérülést, eltérést tapasztal, a szállítmányozó a Vásárló kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni.

Szavatosság: 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények
intézéséről. A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az
igazságügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § A fogyasztói szerződés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.
2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képezőszolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
(3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának
(2) bekezdése értelmében - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel -megfelel határidőn belül, a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.
6. § (1) Ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követ hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőségtől (a továbbiakban: Főfelügyelőség) szakvéleményt kérhet. Erről a lehetőségről a forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni.
(2) Ha a fogyasztó az (1) bekezdés alapján kíván eljárni, a forgalmazó a szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni.
(3) A Főfelügyelőség köteles a szakvéleményt az áru és a vizsgálati díj beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül elkészíteni, és azt a feleknek megküldeni. Indokolt esetben a határidő tíz munkanappal meghosszabbítható.
(4) Ha a szakvéleményhez szükséges vizsgálat az áru roncsolása nélkül nem végezhető el, a vizsgálat elvégzéséhez a Főfelügyelőség a felek előzetes hozzájárulását köteles kérni.
(5) A vizsgálat díjtételeit a Főfelügyelőség közleményben teszi közzé.
(6) Ez e §-ban szabályozott eljárás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a fogyasztói szerződésből eredő igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesítsék.
7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről szóló 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.
(3) E rendelet 6. §-a 2004. június 30-án hatályát veszti.

5.5 Szavatosság vállalása hibás teljesítés esetén az 1959. évi. IV törvény 305-311/A pontja szerint

 

305. §
(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.
(3) A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).

305/A. § (1) Ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól. Mentesül a kötelezett a szavatossági felelősség alól akkor is, ha a hiba a jogosult által adott anyag hibájára vezethető vissza, feltéve, hogy az anyag alkalmatlanságára a jogosultat figyelmeztette.
306. §
(1) Hibás teljesítés esetén a jogosult

a) elsősorban kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(2) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

(5) Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétől a fogyasztó hátrányára tér el.

306/A. § A jogosult a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

307. § (1) A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni.

A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

308/B. § A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt kellékhiányt előidézte. Ha azonban a jogosult a szavatossági igényét csak a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

310. § Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a jogosult a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint.

311/A. § A hibás teljesítés jogkövetkezményeire vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a kötelezettség nem dolog szolgáltatására irányul; ilyenkor a kicserélésen a szolgáltatás újbóli teljesítését kell érteni.

A Zrínyi Cukrászat nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége

Elállás joga a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján

4. §
(1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

6.Szállítási és fizetési határidő:

A Megrendelést követő másnap megrendelését ki tudjuk szállítani, ettől eltérő esetben az Ön megrendelésében meghatározott napon szállítjuk ki a terméket.  Fizetési határidő készpénzes fizetés esetén, az áru átvételekor.

7.Egyebek

A Zrínyi Cukrászat Web-áruház PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és folyamatosan telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Zrínyi Cukrászat a Vásárlók által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Zrínyi Cukrászat a Vásárlók adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Zrínyi Cukrászat alvállalkozójaként / közreműködőjeként jár el. A Zrínyi Cukrászat a Vásárlók adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A Zrínyi Cukrászat Web-áruház informatikai rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal. A Zrínyi Cukrászat fenntartja magának a jogot, hogy a Weblapon regisztrációkor megadott adatok alapján felhasználóinak, az Web-áruház profiljába tartozó reklám leveleket küldjön.

A Zrínyi Cukrászat jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Székesfehérvári Bíróság, illetve a Székesfehérvári Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.